Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2010

teoriaspiskowa
Am I two months ago?

January 27 2010

teoriaspiskowa
Kiyohime.

And soon your love will turn to hate.

January 23 2010

teoriaspiskowa

Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!

Odkryłam tę płytę dopiero wczoraj, dzięki pannie San.

Ps. Czasami chciałabym nie czuć.
Tags: hey czucie
teoriaspiskowa

Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!

Odkryłam tę płytę dopiero wczoraj, dzięki pannie San.

Ps. Czasami chciałabym nie czuć.
teoriaspiskowa
Zapełnij tą pustkę, dobry człowieku.

January 21 2010

teoriaspiskowa
Zbyt często zapominam, że Polską rządzi jedynie polityka.
A w polityce nie ma fair play, nie ma honoru, nie ma potrzeb wyborców.

Ktokolwiek dojdzie do władzy w tym kraju będzie chciał jedynie napchać sobie kieszenie pieniędzmi. Nie ma co liczyć, że cokolwiek się u nas zmieni.

Przeznaczone nam jest być na usługach Unii Europejskiej i USA. Nic nie można z tym zrobić.

January 20 2010

teoriaspiskowa
Miłość to jedyna rzecz, którą warto mieć
— ?

January 19 2010

teoriaspiskowa
Pokochać Kraków?

Nie ma mowy.
teoriaspiskowa
Walczę z tekstem na stylistykę praktyczną.

Styl: artystyczny.
Temat: Widok za oknem.

January 18 2010

teoriaspiskowa
Kraków stał się moim małym Hadesem. Wisła zamieniła się w Styks, a jej pocałunek w obola. Szukam Charona, który zechce mnie przewieźć do Tartaru.

January 17 2010

teoriaspiskowa
Czytam "Metamorfozy" Apelejusza.

Żyję obietnicą.

Z niecierpliwością czekam, aż skończy się sesja. Obiecała mnie wtedy zabrać nad Wisłę i karmić ze mną łabędzie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl